Hier treft u een overzicht van onze bibliotheek.

nr titel auteur
1a ABC van het postzegels verzamelen  deel 1: 3e, 5e en 6e druk L.I. Weber
1b ABC van het postzegels verzamelen  deel 2: 1e druk K.J.F. Heymans
1c ABC van het postzegels verzamelen  deel 3: 1e druk C.J. van Kempen
2 De ware postzegelverzamelaar. Cursus filatelie deel 1:
rubriek 1 t/m 6
3 De ware postzegelverzamelaar. Cursus filatelie deel 2:
rubriek 7 t/m 12
4 De ware postzegelverzamelaar. Cursus filatelie deel 3:
rubriek 13 t/m
5 Beknopt handboek Nederlandse postzegels
(emissie 1981 Wilhelmina met loshangend haar)
6 Filatelie informatief. Deel 1  (laatste aanvulling 1994)
7 Filatelie informatief. Deel 2
8 Filatelie informatief. Deel 3
9 Filatelie informatief. Deel 4
10 De eerste postzegels van Nederland Uitgifte 1852 P.W. Waller
11 Nederland 1852 – 5 cent – plaat I Van Balen Blanken/ Bert Buurman
12 Nederland 1852 – 5 cent – plaat II ,,
13 Nederland 1852 – 5 cent – plaat III ,,
14 Nederland 1852 – 5 cent – plaat IV ,,
15 Nederland 1852 – 5 cent – plaat V ,,
16 Nederland 1852 – 5 cent – plaat VI ,,
17 Nederland 1852 – 10 cent – plaat I ,,
18 Nederland 1852 – 10 cent – plaat II ,,
19 Nederland 1852 – 10 cent – plaat III ,,
20 Nederland 1852 – 10 cent – plaat IV ,,
21 Nederland 1852 – 10 cent – plaat V ,,
22 Nederland 1852 – 10 cent – plaat VI ,,
23 Nederland 1852 – 10 cent – plaat VII ,,
24 Nederland 1852 – 10 cent – plaat VIII ,,
25 Nederland 1852 – 10 cent – plaat IX ,,
26 Nederland 1852 – 10 cent – plaat X ,,
27 Nederland 1852 – 10 cent – plaat IA ,,
28 Nederland 1852 – 15 cent – plaat I ,,
29 De vraagbaak der Philatelie nr 7 K.A. Hermans jr. en P.C. Korteweg
30 De stempelrubriek deel 1  1922-1938.  (uit maandblad PHILATELIE)
31 De stempelrubriek deel 2  1927-1939.  (uit De PHILATELIST)
32 De postzegels van Nederland 1676 – 1915 O.M. Vellinga
33 Klapper Nederland: tijdschrift voor postzegelkunde 1884 – 1921 W. P. Costerus Pz.
34 Landmailporten van Nederlands Indie P.C Korteweg
35 Historisch overzicht van het Maastrichtse postwezen J.D. van Brink
36 Rampstukken in de luchtvaartgeschiedenis der KLM W. Baron Six van Oterleek
37 Postzegelfeesten. Phil. Ver. Zuid-Limburg 15-17 augustus 1947 25 jaar jubileum
38 Postzegels schrijven geschiedenis: Voorspel en WO II (Oostenrijk) G.J. Peelen
39 Emissie 1864. Standaardwerk van de postwaarden van Nederland J.F. Cley
40 100 jaar georganiseerde filatelie Gert Holstege, Paul Hetting
41 De vervalsingen van Nederland en OG  delen I en II P.F.A. van de Loo
42 Niederlande Ziffern  Ausgabe 1876 Hans Wicher
43 Waarom getand en waarom ongetand ?
44 Catalogus Bondsbibliotheek 1974 (  + aanvullingsbladen)
45 Vademecum Nederlandse Bond van Filatelisten – Verenigingen
46 Canada op postzegels M.J. van Heerdt – Kolff
47 Catalogue: The postage stamps of Norway R. Ring – Farlow
48 Dai Nippon in Zuid-oost Azie N.F. Hedeman, R. Boelema
49 De zegels van Griekenland met grote Mercuriuskop (em. 1861 – 1886) Adr. J. Hoek
50 Zwolf beruhmte Briefmarken. Beschrijvingen en afbeeldingen hiervan Dr. Julius Kaufmann
51 Tien jaar Vilnius kwestie van het vroegere Lithauen 1920 – 1930 Mr. J.H. van Peursen
52 Stamp collection Stanley Philips
53 Catalogue Mondial Entiers Aeroposteaux edition 1953, 1955 en 1959
54 Beknopte inleiding voor het opbouwen van een landenverzameling E.C. de Poorter
55 Michel catalogus Europa 1964 deel 1 en 2
56 Postzegels van de wereld  (Hedendaagse zegels van ongeveer 200 landen) Richard West / Robin Ellis
57 Kleurenland en kartelrand  (Postzegels verzamelen: een eindeloze hobby) Colin Narbeth e.a.
58 Reflexionen uber Philatelie  (Die 50 besten Marken Europa) Ewald Muller – mark
59 Gelegenheidszegels H.W. Borel
60 Hoe komt een “thematische” verzameling tot stand?
61 Legenden en mythen op postzegels M. J. van Heerdt – Kolff
62 Geschiedenis op postzegels:  Koningin Astrid Mr. J.H. van Peursem
63 Geschiedenis op postzegels:  Columbus ,,
64 Geschiedenis op postzegels:  Tanga ,,
65 Geschiedenis op postzegels:  James Cook en de Cook-eilanden ,,
66 Geschiedenis op postzegels:  Friedrich Schiller ,,
67 Geschiedenis op postzegels:  Johann Wolfgang von Goethe ,,
68 Geschiedenis op postzegels:  President Massaryk ,,
69 Postzegels, spiegel van de wereld:  Zoogdieren Roby Anderson
70 Postzegels, spiegel van de wereld:  De ruimte in. Roby Anderson
71 De postwaardestukken van Zuid-West Afrika  1888 – 1990 W.J. Quik en J. Stolk
72 De Post te Antwerpen van aanvang tot 1793 M. Coppens; P. de Gryse; J. van der Linden; L. de Clerq
73 De postgeschiedenis van Maaseik leden Malpost
74 Naar een definitieve oplossing (“postale perikelen in Hilversum tot 1944”) J.G.E. Petersen
75 Postgeschiedenis van Kerkrade Samuel Dirk de Boer
76 Postwaardestukken van nederland en OG A.W. ten Geuzendam
77 Notities van de Ned. Academie voor Filatelie nr. 14 / 15
78 Notities van de Ned. Academie voor Filatelie nr. 16
79 Notities van de Ned. Academie voor Filatelie nr. 17
80 Vademecum van Nederlandse Voorafstempelingen J.A.G.M. van Roosmalen
81 Thematic Catalogue of Cacti and other Succulents Han Daamen
82 Handboek/Katalogus Postzegelboekjes Ned.; Ned. Indie; Curacao E. Horn
83 Wir Sammeln Briefmarken Heinz Kuhne
84 De Belgische postwaardestukken
85 Officiele belgische postzegelcatalogus 1997
86 JUBILEUM UITGAVE Ned. Bond van Filatelistenverenigingen 75 jaar
87 Hoe een postzegel thuis te brengen?
88 Prisma Postzegelgids Mr. H.J. Berntsen
89 Filatelie in klein bestek Frank Arnau
90 Tausend tips fur Briefmarksammler Joachim H. Krebs
91 De geschiedenis van de POKO postzegelplakmachine ir. Ruud j. Hamminl
92 De postzak nr. 177 Postverkeer per briefkaart op Java tussen 1945 en 1949
93 Jub. Uitgave 25 jaar Contactgroep Frankrijk.                               Verzamelaars der Franse Post 1980 – 1990
94 Handleiding voor de postzegelverzamelaar: (basisboek) mr. Van der Flier
95 Handboek filatelie Frank Arnau
96 Luchtvaart Nederland   Van Spin tot Megajet
97 Nederlandse Postzegels 1970
98 Nederlandse Postzegels 1971
99 Nederlandse Postzegels 1972
100 Nederlandse Postzegels 1973
101 Nederlandse Postzegels 1974    (niet aanwezig)
102 Nederlandse Postzegels 1975    (2x)
103 Nederlandse Postzegels 1976    (2x)
104 Nederlandse Postzegels 1977    (2x)
105 Nederlandse Postzegels 1978    (2x)
106 Nederlandse Postzegels 1979    (2x) Gert Holstege
107 Nederlandse Postzegels 1980    (2x) A. Beeke K. Schippers
108 Nederlandse Postzegels 1981    (2x)   memoires van een postzegel Gerrit Komrij
109 Nederlandse Koning- en Koninginnezegels    (2x) Paul Hefting
110 Nederlandse Postzegels 1982    (2x)  De taal van de postzegel Arie van den Berg
111 Nederlandse Postzegels 1983    (2x) Paul Hefting
112 Nederlandse Postzegels 1984    (2x)    Afscheid van de brief Jan Noordhoek
113 Nederlandse Postzegels 1985 (2x) Wanneer krijgen we nou eens vlinders? G.A. Glas
114 Nederlandse Postzegels 1986    (2x)   Franco Rudie Kagie
115 Nederlandse Postzegels 1987 / 1988    (2x) Paul Hefting
116 Nederlandse Postzegels 1988 / 1988 vervolg    (2x) Paul Hefting
117 Handboek Plaat- & Etsingnummers deel 1 studiegroep
118 Handboek Plaat- & Etsingnummers deel 2 velrandbijzonderheden
119 Handboek Plaat- & Etsingnummers deel 3
120 Handboek Plaat- & Etsingnummers deel 4
121 Uitgave over Postwaarden en Postmerken,
122 Postzegels van Kenneth Chapman en Barbera Baker
123 The World Stamps and Stamp Collecting Arthur Blair
124 Stamps and Stamp Collecting
125 Catalogue des PREOS BELGES 1894-1937 door Jean Lepingle
126 Herkomst- en muntaanduiding op postzegels van België en aangrenzende landen Martin Rumen
127 Van de “penny black” tot de moderne postzegel