Het verkopen van een verzameling (eventueel uit een nalatenschap)
Wat te doen met een verzameling, als niemand in de familie deze wil hebben ?
Er zijn drie mogelijkheden :

U gaat met de verzameling naar een handelaar. Het is zijn broodwinning om postzegels te (ver)kopen. Het is niet waarschijnlijk dat u daar de hoogste prijs kunt behalen.

De tweede mogelijkheid is, dat u de verzameling laat schatten door twee leden van onze vereniging, die ter zake deskundig zijn. Dit zijn de personen, die in onze vereniging de commissie nalatenschappen vormen. Zij zijn zeer goed in staat om te beoordelen, of een verzameling waarde heeft of niet. Via email of telefonisch neemt u contact op met de secretaris van de vereniging. Deze zal u dan vragen om de verzameling kort te beschrijven en/of foto’s ervan toe te sturen om zo te beoordelen of het zin heeft om met de leden van de commissie nalatenschappen een afspraak te maken. Als dat zinvol is, krijgt u van de secretaris nadere inlichtingen. U gaat naar de leden van de commissie toe of – in uitzonderingsgevallen – komen zij naar u toe om de verzameling nader te bekijken. Als u dan besluit om met onze vereniging in zee te gaan, kan de verzameling of kunnen delen ervan in de vereniging in de clubveiling worden ingebracht. Iedere maand hebben wij op de verenigingsavond een veiling, waar de leden kunnen bieden op de aangeboden kavels. Zouden in uw verzameling stukken aanwezig zijn, die voor een veiling in onze vereniging niet in aanmerking komen, dan kunnen die stukken worden ingebracht in een veiling van een landelijk veilinghuis. Maar zo iets wordt natuurlijk uitvoerig besproken tussen de aanbieder van de verzameling en de leden van de commissie. Als u de verzameling ter veiling in onze vereniging aanbiedt, dan taxeren wij gratis. Maakt u van deze mogelijkheid echter geen gebruik, dan rekenen wij voor de taxatie een bedrag van € 25,-.

De derde mogelijkheid is bij het oud papier zetten. U mist dan zeker de kans om alle zaken bij een liefhebber te laten belanden en iemand er een groot plezier mee te doen.

Het is misschien wel van belang te wijzen op het volgende. Vaker hebben wij te maken met aanbieders van een verzameling die opbrengsten in gedachten hebben, gerelateerd aan prijzen die in catalogi worden genoemd. De praktijk leert echter, dat de resultaten van een veiling meestal (aanzienlijk) lager uitvallen dan hetgeen in de catalogi wordt genoemd. De tijd, dat postzegels veel geld opbrengen, is helaas al lang voorbij, op topstukken na.

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheden, die onze vereniging u biedt, stelt u zich dan in verbinding met :

De secretaris van de Philatelistenvereniging Zuid-Limburg de heer C.L.M.Janssen
tel. (043) 4071499 email : secretaris@philatelisten-zl.nl