Lijkt de wereld van postzegels u een aanzet tot een inspirerende hobby? Er gaat een wereld voor u open. Postzegels verzamelen is een boeiende bezigheid voor iedereen. Deze kleine kunstwerken geven een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. U kunt een verzameling aanleggen van een bepaald land of over een bepaald thema/onderwerp. Voorbeelden hiervan zijn: geschiedenis, luchtvaart, componisten, flora en fauna, de Olympische Spelen. Elk denkbaar thema (denk aan uw huidig of vroeger beroep of een andere hobby/interesse) kan in een postzegelverzameling worden vastgelegd.


^ zegels ontworpen door de Maastrichtse graficus Hub Levigne

Voor iedereen die met een verzameling wil beginnen, kan het lidmaatschap van een vereniging veel betekenis hebben. Hier treft u andere verzamelaars. Hier komt u aan informatie of zegels en ander materiaal voor uw landen- of themaverzameling. Hier kunt u hulp krijgen bij het opstarten en onderhouden/uitbreiden van de collectie.

Bent u een echte liefhebber?

Dan moet u beslist lid worden van een postzegelvereniging. Deze verenigingen bieden zoveel meer dan alleen het nieuwtjesabonnement dat u misschien van de Filatelistische Dienst van PostNL ontvangt. Bij of via een vereniging kunt u alles vinden wat u voor uw hobby nodig zult hebben. Zo komt u o.a. in contact met verzamelaars met hetzelfde verzamelgebied.

Als lid van onze vereniging mag u het volgende verwachten:

Maandelijks (behalve in juli) wordt u het rijk in kleur geïllustreerde en bijzonder informatieve landelijke tijdschrift “Filatelie” 11 x per jaar toegezonden. Tevens ontvangt u om de twee maanden (behalve de zomermaanden) het eigen clubblad “Mosaphil”.
Op elke eerste bijeenkomst van de maand wordt een veiling gehouden. U krijgt de gelegenheid om postzegels en ander filatelistisch materiaal te ruilen of te kopen tegen zeer aantrekkelijke prijzen. U kunt deelnemen aan het rondzendverkeer. Op een eenvoudige manier kunt u voor zeer acceptabele prijzen prima filatelistische materialen kopen, zoals series, losse zegels, eerstedagenveloppen (FDC) en dergelijke. U kunt door middel van de veiling of de rondzending ook uw eigen doubletten te koop aanbieden.

Wat kost het lidmaatschap?

Het lidmaatschap van de Philatelistenvereniging Zuid-Limburg kost slechts € 35,00 per jaar, inclusief de afdracht aan de KNBF en het abonnement op het tijdschrift Filatelie. Het inschrijfgeld bij de aanmelding is € 5,00, de bijdrage voor het deelnemen aan de rondzenddienst is € 2,50 per jaar. Voor de kosten hoeft u het dus niet te laten.

Hoe kunt u lid worden?

Klik hier om een aanvraag te doen voor meer informatie. Wij nemen dan per e-mail contact met u op.

U kunt u ook opgeven bij het secretariaat of op de verenigingsavond.
Secretaris Philatelistenvereniging, de heer C.L.M. Janssen,
Christinastraat 25,
6267 AS Cadier en Keer
tel: 043-4071499
email: info@philatelisten-zl.nl

Beëindiging lidmaatschap kan schriftelijk voor 1 december van het lopende jaar, bij de secretaris van de vereniging. Niet tijdige opzegging betekent verlenging van het lidmaatschap tot het einde van het volgende verenigingsjaar. Statuten Art. 7.2.